top of page
Bewustzijns

Performance coach

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Als Performance Coach ga ik uit van het principe “Je bent goed zoals je bent”. Dat is vaak al een hele verademing. Je hoeft dus niet te sleutelen aan jezelf om te veranderen, om ‘anders’ te worden. Ik ga wel met je op zoek naar wie je nog meer bent. Zie jezelf als een hele taart; je kent jezelf slechts als een taartpuntje. Zo ben ik nu eenmaal. De rest van de taart heb je nog niet ontdekt en wellicht zelfs niet ontwikkeld. En juist daarin schuilt heel veel potentieel wat je kunt gaan inzetten om anders in het leven te staan, keuzes te maken.

Je ontdekt dat je veel meer bent dan je denkt te zijn, je kunt ruimer denken, meer voelen, creatiever, wilskrachtiger, liefdevoller en gelukkiger dan jezelf durft te geloven

Coachingstraject

COACHINGSTRAJECT

KENNISMAKING

Voordat we aan een coachtraject beginnen houden we een intake- c.q. kennismakings-gesprek.

Dat gesprek is bedoeld om jouw coachvraag in beeld te krijgen. Tevens krijg jij een gevoel bij mij als coach en zo kunnen we samen beoordelen of er een wederzijdse klik is en of mijn werkwijze bij je past.

De gesprekken vinden plaats in mijn coach praktijk, maar kunnen op verzoek ook op locatie plaatsvinden.

DE COACHSESSIES

De sessies vinden met regelmatige tussenpozen plaats, om de 2 à 3 weken. Zo heb je tijd om met het geleerde aan de slag te gaan. Een sessie neemt ongeveer 5 kwartier in beslag.

Een sessie begint met een rustig moment zodat je even uit de hectiek van de dag kunt stappen.

DUUR VAN HET TRAJECT

Een coach traject bestaat uit gemiddeld 6 tot 10 gesprekken. Afhankelijk van jouw vraag kan dit traject korter of langer zijn. Tijdens het intakegesprek maak ik een inschatting van het aantal sessies dat ik nodig denk te hebben om je weer met nieuwe inzichten verder te laten gaan. Na een aantal sessies bekijken we samen of we tegemoet komen aan je coachvraag. 

Indien de vraag voor coaching komt vanuit een werkgever en er hangt een maximaal aantal sessies aan vast, dan kan dat natuurlijk ook.

OOST EN WEST

Als Performance Coach werk ik vanuit de zienswijze van de Westerse psychologie en maak ik ook gebruik van de Oosterse filosofie en psychologie. Een samensmelting van twee werelden,.

Tarieven

TARIEVEN

  • Intake- c.q. kennismakingsgesprek Gratis

  • Een sessie van 5 kwartier  € 75,- (incl. btw) 

  • Studententarief € 50,- (incl btw) per sessie van 5 kwartier.

 

VERGOEDINGEN

Loopbaan coaching kan als studiekostenpost bij de belastingaangifte worden afgetrokken.

Dit geldt voor de coaching sessies (inclusief btw) voor particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers.

Ondernemers en ZZP’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen.

Voor meer informatie en de exacte voorwaarden kun je terecht bij de Belastingdienst

Je begrijpt dat aan deze fiscale informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Op alle transacties van Open Up Coaching zijn de Algemene Voorwaarden  en Privacy verklaring van toepassing

 

Annulering

Als een coachgesprek door omstandigheden niet door kan gaan en je meldt dit 48 uur van tevoren dan is dit kosteloos. Als je annuleert tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de afspraak dan ben je 50% van de kosten verschuldigd. Als je je niet van tevoren afmeldt dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Per sessie ontvang je een factuur. Contante betaling is mogelijk. Na ontvangst van een factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien er geen tijdige betaling plaats vindt  dan wordt er €10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Klachtenprocedure

 

Mocht je klachten hebben dan stel ik het op prijs dat je die aan mij meldt. Voor de verbetering van mijn praktijkvoering is alle feedback welkom. En als we er samen niet uitkomen en je daarvoor aanleiding ziet, dan geldt een klachtenregeling.

Deze regeling stelt je in staat om klachten over de gang van zaken en gebeurtenissen aan de orde te stellen. De klachtenprocedure is opgesteld door de NOBCO. Ook wordt de klachtencommissie verzorgd door deze beroepsorganisatie voor coaches. Klik hier voor meer informatie over de klachtenprocedure.

Nobco Gedragscode

Ik werk volgens de ethische gedragscode van NOBOC waar ik tevens lid van ben. Deze gedragscode kun je tevens vinden door hier te klikken.

HELMA BEELEN

Ik coach dagelijks in mijn praktijkruimte.

Op donderdagochtend van 9.00-12.30 uur ben ik in het Medisch Centrum Aalst, Raadhuisstraat 6 in Waalre.

Bel of mail mij vrijblijvend  voor een kennismaking.

06 - 22 02 98 11

  • LinkedIn - Helma Beelen
bottom of page